×

Automatizační a montážní stanice

Získané zkušenosti nám umož�?ují poskytovat odborné poradenství v oblasti montážních technik, včetně optimálního výběru produktů pro konkrétní řešení, což vede ke spokojeným zákazníkům a rozsáhlému portfoliu produktů, především v automobilovém průmyslu. Specializujeme se především na utahovací techniku - stavíme pracovní stanice na klíč, vybavujeme a automatizujeme výrobní linky a pomáháme optimalizovat montážní procesy jejich vizualizací, řízením a vhodnou kontrolou. Ke každé problematice přistupujeme individuálně; pokud nemáme hotové řešení, navrhujeme a konstruujeme speciální zařízení. Poskytujeme také technické poradenství v oblasti montážních technik a provádíme měření provedených šroubových spojů.

        

Navrhujeme, konstruujeme a modernizujeme montážní, kontrolní a inspekční pracoviště. Naší specialitou jsou kompletní utahovací stanice, také automatizované a robotizované, vybavené inteligentními utahovacími vřeteny. Pro konstrukci pracovišť používáme výhradně komponenty od osvědčených dodavatelů: AMT (šroubovací stroje a vřetena), SCS (zařízení pro měření krouticího momentu a úhlu), ITEM, BOSCH REXROTH, TRILOGIQ (konstrukce), FESTO, METAL WORK (pneumatika), SIEMENS (řízení), RITTAL (elektro) a další. Pracovní stanice lze vybavit dalším příslušenstvím, např. úložnými prostory pro nástroje a vyvažovače a pantografy, panely obsluhy, elektrickými a vzduchovými přípojkami, řídicími systémy nebo odsávacími zařízeními. Nabízíme také širokou škálu manipulačních a reakčních systémů určených ke zlepšení ergonomie obsluhy a zajištění opakovatelnosti procesu. Navrhujeme a konstruujeme také mobilní stanice a zařízení (tzv. partnery), které se používají na výrobních linkách pro finální montáž komponent, jako jsou palivové nádrže, plynové lahve, výfukové systémy a další.

Zabýváme se konstrukcí, optimalizací, vybavením a automatizací výrobních linek. Možnost realizace rozsáhlých projektů (např. vytvoření a zprovoznění kompletní montážní linky) nám poskytuje spolupráce s renomovanými externími firmami, jako je ALFING MONTAGE TECHNIK (AMT). Kromě toho disponujeme osvědčenou skupinou specializovaných subdodavatelů, kteří pro nás zajišťují podpůrné služby. Specializujeme se také na realizace s využitím průmyslové automatizace na výrobních linkách a jednotlivých montážních stanicích. Jsme také schopni vybavit stávající infrastrukturu komponenty navrženými zákazníkem. Každý náš zákazník má možnost si montážní stanici nebo manipulační systém před dodáním kompletně vyzkoušet.

Vyrábíme elektronické a elektrické přístroje pro řízení a instalaci na stroje a zařízení zákazníka. V této oblasti se specializujeme zejména na komponenty používané na montážních linkách, jako jsou síťově-elektrické boxy, tzv. e-boxy, systémy pro sledování a polohování nástrojů, snímače mezní polohy a další z oblasti řídicí a měřicí instrumentace a automatizace. V souladu se zásadou "nulové vady" jsme schopni vám nabídnout pracoviště pro kontrolu správnosti obrobků před konečnou montáží, tj. pracoviště pro kontrolu montáže elektrických svazků, rozváděčových skříní a podobně.

Montážní proces lze vizualizovat, kontrolovat a řídit pomocí námi dodávaného softwaru SCS VPG+, který je určen k vedení obsluhy při provádění utahování a dalších souvisejících montážních operací pomocí hlášení včetně grafiky zobrazovaných na operátorských panelech. Díky komunikaci prostřednictvím otevřeného protokolu je software SCS VPG+ schopen spravovat mnoho průmyslových utahovacích nástrojů dostupných na trhu (včetně AMT, CLECO, ATLAS COPCO, STANLEY). Kromě toho může každý proces probíhat s řízením polohy nástroje, což v kombinaci se softwarem SCS VPG+ vytváří spolehlivý montážní proces podle metody Poka-Yoke. K dispozici máme také další software specifický pro nástroje a systémy pro vizualizaci a kontrolu správných operací.

Navrhujeme a vyrábíme speciální nástroje a zařízení podle specifikací zákazníka nebo na základě vlastní koncepce, kterou jsme vypracovali po shromáždění potřebných údajů. Jsme schopni nabídnout komplexní montážní zařízení vybavené například vícevřetenovými utahovacími systémy AMT. Kromě toho nám úzká spolupráce s firmou LÜBBERING, předním výrobcem speciálních hlav a utahovacích a reakčních zařízení, umož�?uje splnit i ty nejnáročnější požadavky v montážních procesech. Na přání můžeme dodat i speciální zařízení, která přímo nesouvisejí s montážním procesem, ale používají se ve výrobních linkách - např. těsnicí válečky, označovací systémy, otočné stoly a mechanické komponenty, např. závěsy a úchyty, reakční tyče, stojany a závěsy, skříně. Nabízíme také závěsné stohovací vozíky s volně konfigurovatelnými držáky a kontejnery, přizpůsobené výrobním nástrojům a montážním komponentům podle požadavků uživatele.

Nabízíme odbornou podporu a poradenství při výběru utahovacích nástrojů pro výrobní proces s ohledem na kritéria kvality a nákladů. Na požádání jsme schopni provést měření na místě, abychom určili/ověřili správnost daného utahovacího procesu. Máme k dispozici také nástroje, které pomáhají ve fázi tvorby procesní dokumentace/technologie montážního procesu nebo zlepšují metody provádění kontrol a měření krouticích momentů utahovaných šroubů a matic. Díky našim partnerům můžeme provádět zkoušky šroubových spojů, jejichž výsledkem je optimální volba rozsahu kroutících momentů/montážních momentů pro vybrané díly.Prezentace nabidkí: