×

Zařízení pro kontrolu momentu a úhlu

Producenti:

test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=16
test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=38
test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=37
test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=9

Rozsah nabídky:

  • měřiče/analyzátory dat snímačů (EC);
  • Rotační (dynamické) snímače krouticího momentu a úhlu, také v bezdrátovém provedení
  • Stacionární momentové a úhlové převodníky, také ve variantě bezdrátové;
  • Simulátory spojů
  • Měřicí vozíky a kalibrační stanice s hydraulickými a mechanickými systémy, také pro automatické testy (bez zásahu operátora);
  • Kalibrace všech typů utahovacích nástrojů a měřících zařízení momentu a úhlu, také u zákazníka (mobilní laboratoř).

Měřidla s digitálním displejem slouží ke snímání krouticího momentu a úhlu utažení závitových spojů měřených pomocí snímačů krouticího momentu (vestavěných nebo externích - stacionárních nebo otočných). Jsou určeny ke kontrole činnosti různých typů montážních nástrojů a zařízení instalovaných na výrobních linkách. Používají se také v odděleních kontroly kvality, laboratořích a servisních odděleních. Údaje shromážděné měřiči (i bezdrátově) lze analyzovat v samotném zařízení nebo na počítači pomocí dodaného softwaru. Software SQnet umož�?uje plnou správu všech montážních nástrojů na místě. Vytvořená databáze nástrojů obsahuje všechny potřebné informace - výrobce, dodavatele, oblast provozu, model nástroje s popisem a technickými specifikacemi a celek je propojen s testy kontroly kvality (certifikáty CM/CMK). Náš sortiment zahrnuje pokročilé měřicí přístroje i SCS DataTouch a EasyTouch a MTC-P, stejně jako jednodušší přístroje pro sběr dat z převodníků a s vestavěnými převodníky pro měření nízkonapěťových šroubováků (HIOS HP/HDP a HM/HIT, KOLVER K a Mini K, Cleco Torque Analyzer) nebo momentových klíčů.

Snímače, které nabízíme, stejně jako měřiče a analyzátory  firmy SCS, jsou k dispozici jako stacionární varianty pro statické měření (řada SMC), rotační varianty pro dynamické měření (řada RMC/RMCTA) a ve formě klíčů a šroubováků, které se připojují k měřiči a sbírají data z provedeného šroubového spojení (řada FWE/FWE TA/FSE). Propojení mezi snímačem a měřidlem probíhá pomocí kabelu nebo bezdrátově pomocí technologie Bluetooth. Každý snímač je vybaven automatickým rozpoznávacím čipem a kalibrační data jsou uložena v paměti čipu. Stacionární snímače jsou určeny pro testování klešťových klíčů, ručních šroubováků a impulsního nářadí (se speciálními simulátory kloubů) a k dispozici je také verze pro měření síly při nýtování a záběru nýtovací matice (Freedom RGT). Rotační snímače umož�?ují přesné měření hodnot krouticího momentu, prováděné na skutečném kloubu, a jsou také řešením pro měření nástrojů pracujících na pracovištích s obtížným přístupem nebo vícevřetenových šroubováků. K jednomu měřicímu přístroji lze připojit od jednoho až do tuctu snímačů. Nabízíme také snímače N-GINERIC určené pro měření velmi malých krouticích momentů (od 0,01 Nm), které lze připojit přímo k mobilnímu zařízení (počítači nebo telefonu), kabelem nebo bezdrátově.

Pokročilejší verzí měřidel jsou mobilní měřicí zařízení. . Nabízíme přístroje na míru (libovolný rozsah krouticího momentu a počet vestavěných snímačů a mnoho dalších možností) pro kontrolu šroubováků přímo na montážních linkách nebo na nich. Nejpokročilejším nabízeným produktem v této oblasti je mobilní měřicí vozík SCS FTY, který je vybaven hydraulickými zkušebními konektory, jež umož�?ují kompletní kontrolu utahovacích nástrojů (EC) utahováky, akumulátorové utahováky, pneumatické utahováky, ruční klíče) na libovolném simulovaném utahovacím procesu, aniž by bylo nutné odšroubovat konektor. Existuje také možnost montáže mechanických snímačů, rovněž s automatickým pohonem pro provádění kalibrace momentových klíčů. Novým a jedinečným řešením na trhu je měřicí vozík SCS FTS který je kombinací šroubovacího kalibračního vozíku (FTY) a automatického měřicího vozíku pro klíče (AWT).

Kromě širokého sortimentu zařízení pro kontrolu krouticího momentu nabízíme několik typů softwaru pro řízení měřicích procesů, sběr a analýzu dat a správu databáze všech montážních nástrojů na místě, včetně  SCS SQnet+ a SYNER Q. Pro zákazníky, kteří nemají vlastní měřicí zařízení, nabízíme také kalibracji/pomiarów utahovacích nástrojů na našem vlastním měřicím vozíku FTY nebo na měřidlech s převodníky. Provádíme také (s pomocí laboratoře SCS) kalibrace různých typů měřicích zařízení, v případě potřeby i přímo u zákazníka (mobilní laboratoř).

Podrobné informace o nabízených nástrojích a řešeních v této oblasti naleznete v přiložených materiálech.Katalogy:

Pobierz katalog w formacie PDF
SCS katalog CZ
31/03/2023

Letáky:

Prezentace:

Filmy:

SCS film FTY - Mobilní stanice pro kontrolu nářadí
SCS film Multi FTY - Automatické testy nástrojů na výrobní lince
SCS film DataTouch - kontrola procesu utahování
SCS film Freedom4 - Klíč s funkcí detekce překážek
SCS film FTS - Testovací stanice
SCS film FTA - Automatická testovací stanice
SCS film Kľúč Freedom3 + vizualizace výroby a polohovací systém VPG+
N-GINERIC film Aplikace pro automatické měření momentu u tlumičů
N-GINERIC film Bezdrátové měření momentu a sily
N-GINERIC film Mobilní vybavení pro měření momentu, průzkum CMK a kalibraci utahováků
N-GINERIC film Měření momentu a přítlačné sily
N-GINERIC film Snímač točivého momentu a úhlu
N-GINERIC film Senzor uhel/moment - test
N-GINERIC film Zautomatizovaný systém utahování šroubů
AIMCO film Momentový klíč 120 Nm
SCS film FMS - Flexibilní modulární stanice
SCS film FTS Automatické testování klíčů a testování elektrického nářadí
SCS film Montáž leteckého motoru
SCS film Platforma SYNER pro sběr, porovnávání a analýzu dat